Çapraşıklık Tedavileri

Çapraşıklık, dişlerin normal konumlarından sapmasıdır. Çapraşıklık, estetik, fonksiyonel ve psikolojik sorunlara neden olabilir.

Çapraşıklığın nedenleri şunlardır:

 • Doğumsal nedenler: Çapraşıklık, bazı durumlarda doğumsal olarak ortaya çıkabilir.
 • Kazalar: Çapraşıklık, kazalar sonucunda meydana gelebilir.
 • Hastalıklar: Bazı hastalıklar, çapraşıklığa neden olabilir. Örneğin, romatizma, artrit ve osteoporoz gibi hastalıklar, diş köklerinin şeklini ve konumunu etkileyebilir.
 • Diş alışkanlıkları: Diş gıcırdatma ve parmak emme gibi diş alışkanlıkları, çapraşıklığa neden olabilir.
 • Çürük ve diş eti hastalığı: Çürük ve diş eti hastalığı, diş köklerinin kaybına neden olabilir. Bu durum, çapraşıklığa neden olabilir.

Çapraşıklığın tedavisi, çapraşıklığın derecesine ve nedenine bağlı olarak değişir. Çapraşıklığın tedavisinde kullanılan yöntemler şunlardır:

 • Ortodontik tedavi: Ortodontik tedavi, diş ve çenenin konumunu düzeltmek için kullanılan bir diş hekimliği dalıdır. Ortodontik tedavi, diş teli tedavisi, hareketli apareyler ve fonksiyonel apareyler gibi yöntemlerle yapılabilir.
 • Cerrahi tedavi: Çapraşıklık, cerrahi müdahale gerektirebilir. Çene cerrahisi, çene kemiklerinin şeklini ve konumunu düzeltmek için uygulanır.

Çapraşıklık tedavisi, kişiye özel olarak planlanmalıdır. Bu nedenle, çapraşıklığı olan kişilerin mutlaka bir ortodonti uzmanına başvurması gerekir.

Ortodontik tedavi, çapraşıklığın en yaygın tedavisidir. Ortodontik tedavide, dişlerin ve çenenin konumunu düzeltmek için diş teli, hareketli apareyler veya fonksiyonel apareyler gibi cihazlar kullanılır.

Diş teli tedavisi, ortodontik tedavinin en yaygın yöntemidir. Diş teli tedavisinde, dişlere küçük metal braketler yapıştırılır. Braketler, dişlere teller yardımıyla bağlanır. Tellerin uyguladığı kuvvetler sayesinde dişler, istenen konuma doğru hareket eder. Diş teli tedavisi, genellikle 1-2 yıl sürer.

Hareketli apareyler, hasta tarafından çıkarılabilen ortodontik cihazlardır. Hareketli apareyler, genellikle çocuklarda ve ergenlerde hafif ve orta dereceli çapraşıklıkların tedavisinde kullanılır. Hareketli apareyler, dişlere belirli bir kuvvet uygulayarak dişlerin hareket etmesini sağlar.

Fonksiyonel apareyler, dişlere ve çeneye uygulanan kuvvetlere dayanır. Fonksiyonel apareyler, dişlere ve çeneye belirli bir kuvvet uygulayarak dişlerin ve çenenin hareket etmesini sağlar. Fonksiyonel apareyler, genellikle çocuklarda ve ergenlerde hafif ve orta dereceli çapraşıklıkların tedavisinde kullanılır.

Cerrahi tedavi, çapraşıklığın cerrahi müdahale gerektirdiği durumlarda uygulanır. Çene cerrahisinde, çene kemiklerinin şekli ve konumu düzeltilir. Çene cerrahisi, genellikle diş teli tedavisi ile birlikte uygulanır.

Çapraşıklık tedavisinin faydaları şunlardır:

 • Dişlerin ve çenenin konumunun düzeltilmesi: Çapraşıklık tedavisi ile dişler ve çenenin konumu düzeltilerek, kişinin gülüşü ve konuşması gibi sorunları düzeltilebilir.
 • Diş sağlığının iyileştirilmesi: Çapraşıklık, diş çürükleri ve diş eti hastalığı gibi diş sağlığı sorunlarına neden olabilir. Ortodontik tedavi ile çapraşıklık giderilerek, diş sağlığının iyileştirilmesi sağlanabilir.
 • Gülüş estetiğinin iyileştirilmesi: Çapraşıklık, kişinin gülüş estetiğini bozabilir. Ortodontik tedavi ile çapraşıklık giderilerek, kişinin gülüş estetiği iyileştirilmesi sağlanabilir.

Çapraşıklık tedavisinin dezavantajları şunlardır:

 • Tedavi süresi: Ortodontik tedavinin süresi, çapraşıklığın derecesine ve nedenine bağlı olarak değişir. Genellikle 1-2 yıl sürer.
 • Maliyet: Ortodontik tedavi, maliyeti yüksek bir tedavidir.
 • Bakım: Ortodontik tedavi sırasında, dişlerin düzenli olarak fırçalanması ve diş ipi kullanılması gerekir.

Çapraşıklık tedavisi yaptırmak isteyen kişilerin mutlaka bir ortodonti uzmanına başvurması gerekir.

+90 544 496 1 496